Aflevering 232: 15 maart 1989

232Tengevolge van een telfout door Broekema met het draaiboek van de 169ste aflevering loopt de telling van de draaiboeken één achter.

Gasten
- Jaap Louwes (telefoon), zanger van Bricquebec, gast voor de rubriek wie zullen we nu eens bellen.
- Jan Seunnenga (telefoon), zanger van Pigmeat, gast voor de rubriek wie zullen we nu eens bellen.
- Pieter Bon (telefoon), zanger van MAM, gast voor de rubriek wie zullen we nu eens bellen.
- Dr. J.A. ten Napel (telefoon), oogarts, gast voor de rubriek sportfacetten.
  
Met onder meer en onder andere
00:00 Jacqueline van Benthem - Oppassend petje.
03:00 Jingle wat is er op de radio. Terwijl op de achtergrond de Ronflonflontune klinkt, is Jacques Plafond bezig de namen van de medewerkers aan Ronflonflon op te noemen en dat gaat ongeveer zo: Hier is weer Ronflonflon met Jacques Plafond en Jacqueline van Benthem en natuurlijk ook Jan Vos, want Ronflonflon zonder Jan Vos is als een condoom zonder piemel. ‘En daar is onze Anneke ook’, gaat Jacques Plafond verder. Waarop Anneke zegt: ‘Maar spreekt dat zo langzamerhand niet vanzelf? Ik bedoel, is het nu echt nodig om alle medewerkers aan Ronflonflon op te noemen, dan kan joe ook Broekema noemen.’ Dan meldt Jacqueline van Benthem dat zij vandaag dé spits heeft afgebeten. Jacques verbetert haar. Het is hét spits afbijten. Anneke zegt dat men eigenlijk moet zeggen het spitse, want daar komt het vandaan. Dat is een goed idee, vindt Jacques Plafond. Vanaf nu hanteert Ronflonflon de term ‘het spitse’.
05:45 Johan Strauss jr. - Voices of Spring
06:50 Jingle Ronflonflontune
07:05 Jingle nieuwe platen vliegen om mijn oren: Eerst een klein stukje Clive Griffin - Be there, gevolgd door The Plastic Dolls - Two Moons.
10:10 Ronflonflon staat vandaag in het teken van Nederlands fabricaat. In Nederland wordt veel geklaagd en een van de klachten die steeds weer de kop opsteekt is dat het Nederlands product met name op de radio nauwelijks aan bod komt, terwijl Ronflonflon jaar in jaar uit de prachtigste Nederlandstalige liederen aan de ether prijsgeeft. Als inleiding op een paar gesprekjes die Jacques Plafond gaat voeren met Nederlandse muziekmakers, die het Nederlandse product hoog in hun vaandel voeren, gaat Ronflonflon een nieuwe jingle opvoeren, die geheel voor zichzelf spreekt: Nederlands fabrikaat. En die klinkt, zoals Wilhelmina Kuttje jr. uitdrukt, ‘als een degelijk ouderwets Hollands uurwerk’.
17:05 Bricquebec - Dwars yn’e harses.
19:05 Jingle wie zullen we nu eens bellen: Jacques Plafond belt in het kader van Nederlands fabricaat met Jaap Louwes (zanger van Bricquebec), Jan Seunnenga (zanger van Pigmeat) en Pieter Bon (zanger van MAM).
27:00 Sofie Stein - Als moeder jarig is, gevolgd door Rens van Dorth - Het geeft niet wat je zingt.
30:05 Jingle Bredduvang: De filmtip van Jaap Knasterhuis is Rainman, voor zover dat te destilleren is uit deze wartaal, aldus Jacques Plafond.
31:05 Jingle de platenkeuze van Jaap Knasterhuis: The Blues Brothers - Rubber Biscuit.
33:50 Wilhelmina Kuttje wil haar voordracht doen, maar dan moet eerst Jacqueline van Benthem oprotten, want die kan ze er niet bij gebruiken. Jacqueline maakt Wilhelmina uit voor ‘oudbakken taart’, waarop Wilhelmina zegt ‘beter een oudbakken taart die goed smaakt, dan een ongebakken schuimfluim’. Wilhelmina Kuttje jr. draagt voor het gedicht ‘Rasp’ uit de bundel ‘Veluwse dorpels’.
36:00 Jingle waarom draaien ze dat nou nooit eens gevolgd door de jingle oude koeden: Perry Como - It’s Impossible simultaan in Nederlandse vertaling gezongen door Wim Wind - Het is onmogelijk.
39:30 Jingle sportfacetten gevolgd door de jingle wie zullen we nu eens bellen: Jacques Plafond in gesprek met dr. J.A. ten Napel (oogarts) over het symposium ‘Sport en zien’ dat op Papendal wordt gehouden. Daar komt aan de orde welke rol de snelheid van het waarnemen speelt bij de reactiesnelheid van het lichaam. Jacques Plafond is van mening dat aan sportbemoeilijking gedaan moet worden door het voor de ogen lastiger te maken om het spel te kunnen volgen, bijvoorbeeld voetballen met zonnebril en bruine bal. Wellicht kan dr. J.A. ten Napel deze suggestie op het symposium onder de aandacht brengen.
50:00 Jingle Nederlands fabrikaat.
50:55 Chubby Checker - Limbo Rock,
52:50 Colofon
54:05 Einde uitzending

Opmerkingen
- A.J. Broekema wil ook wel eens in het zonnetje gezet worden. Jacques Plafond: ‘Ren dan gauw naar buiten, Broekema, dan kun je nog net een staartje zon van de bijna vervlogen stralende woensdag 15 maart oppikken.’

- Dé spits afbijten of hét spits afbijten?
Jacqueline van Benthem: ‘Luisteraars, vanmiddag beet ik de spits af samen met het Guimbarde Ensemble o.l.v. Jan Vos.’
Jacques Plafond: ‘Het is hét spits, Jacquelinetje, niet dé spits. Hét spits is het.’
Jan Vos: ‘Wat nou, men zegt toch ook niet hét torenspits.’
Jacques Plafond: ‘Nee Jan, bij afbijten spreekt men van hét spits en niet zoals Linda de Mol, van wie we altijd maar moeten horen dat ze gestudeerd heeft, zoals Linda de Mol dat weer zei bij haar erbarmelijke presentatie van het zo mogelijk nog erbarmelijker nationale songfestival van de week, die zei ook weer ‘huppeldepup beet dé spits af.’
Jan Vos: ‘Huppeldepup? Is dat een nieuwe Nederlandse groep?’
Jacqueline van Benthem: ‘Maar Jacques, als nou de meerderheid van de mensen dé spits afbijten, dan is het toch dé spits, of zie ik dat nou verkeerd?’
Anneke Rol: ‘Eigenlijk zou men moeten zeggen ‘het spitse’, want daar komt het vandaan.’
Jan Vos: ‘Waarom is dé spits dan fout en hét spits goed, als het eigenlijk moet zijn ‘het spitse’.’
Jacques Plafond: ‘Dat is eigenlijk een heel goed idee, Jan Vos, dat is nog completer. Voortaan, luisteraars hanteren wij de term ‘het spitse’. Want dat is het eigenlijk, zo moet het zijn, om het de mensen goed in te peperen.’
Jan Vos: ‘Peperen?’

- Jacques Plafond maant Jaap Knasterhuis op te schieten met zijn filmrubriek, want hij ligt achter op het schema: ‘Wat is de platenkeuze, snel even. Radio is haast! Nee onzin. We gaan het heel kalm aan doen. Wat is de platenkeuze, Jaap Knasterhuis?’

Beluister Ronflonflon van 15 maart 1988:

2 Reacties

Aflevering 234: 29 maart 1989

234Tengevolge van een telfout door Broekema met het draaiboek van de 169ste aflevering loopt de telling van de draaiboeken één achter.

Gasten
- Cees Nooteboom (telefoon), schrijver, gast voor de rubriek Bredduvang.
- Koos Groen (telefoon), bestuurslid Liszt Concours, gast voor de rubriek wie zullen we nu eens bellen.

Met onder meer en onder andere
00:00 Janneke Peper - Als ik maar nee zeggen kan
00:55 Jingle oude koeden. De plaat van Janneke Peper wordt gedraaid in het kader van een nieuwe Ronflonflonprijsvraag en die gaat als volgt: ‘We draaien een merkwaardige plaat, en dat is deze toch zeker wel, en het gaar er om: wie zingt dit?’
02:25 Jingle Nederlands fabrikaat. ‘En het is Nederlands fabricaat, dat verklappen we ook alvast. En ik ben persoonlijk ook erg gecharmeerd van het orgelspel, want dat hoor je vandaag de dag ook niet meer, alweer een clou.’
02:50 Jingle uw briefkaart. ‘En ik kan ook verklappen dat het meisje dat het zingt dezelfde initialen heeft als ik er op na houdt. Dus stuur joe oplossing van deze nieuwe Ronflonflonprijsvraag naar het zojuist afgeroepen adres. En dan gaan we nu beginnen met Ronflonflon.’
03:25 Jingle wat is er op de radio.
03:30 De La Soul - Cool Breeze On The Rocks
04:00 Jingle Ronflonflontune
05:35 Booker T & The MG’s - Rinky Dink (’ook alweer zo’n mooi orgel’)
08:05 Jingle nieuwe platen vliegen om mijn oren: De La Soul - The Magic Number
10:30 Jingle Bredduvang: Jaap Knasterhuis ziet er wat dik uit. Hij heeft problemen met ontlasting en last van een griepvirus. Daarom snel naar de filmtip, die vandaag in het teken staat van de nieuwe film Rituals van Curiël naar het wereldberoemde boek van Cees Nooteboom.  
11:20 Jingle wie zullen we nu eens bellen: Gesprek met Cees Nooteboom naar aanleiding van de film Rituals. Jaap Knasterhuis begint het gesprek, maar Jacques Plafond neemt al snel de leiding van hem over. Jacques heeft weinig vertrouwen in de interviewvaardigheden van Jaap. Jaap komt er nauwelijks nog aan te pas. Jacques veronderstelt dat Jaap bepaalde vragen niet durft te stellen, dus vraagt hij het maar even (’Jaap, luister goed!’). Als Jaap dan toch een vraag probeert te stellen, dan moet dat van Jacques ‘even snel hè, en to the point graag’.
15:20 Jingle de platenkeuze van Jaap Knasterhuis: The Nits - In The Dutch Mountains
17:55 Chicago Blues Band - Long Lovin’ Man
20:50 Jingle Wilhelmina Kuttje lang. Jacques Plafond begroet Wilhelmina Kuttje en Jan Vos met ‘Ah, daar hebben we Wilhelmina met Jan Vos in haar zog’. Jan Vos heeft volgens Wilhelmina Kuttje een beetje de pest in, want hij moet straks met Etna Vesuvia naar Texel en daar zit hij een week vast, omdat hij daar overmorgen moet optreden. A.J. Broekema spreekt Wilhelmina Kuttje jr. aan op haar declaratiegedrag, want hij heeft daar ernstige bedenkingen bij. Ze heeft een weekje gelogeerd in Park Plaza te New York en A.J. Broekema vraagt haar wat dat met haar optreden bij Ronflonflon te maken heeft. Wilhelmina antwoord hem kort: ‘niets’. Broekema vindt dit rieken naar oplichting. Jacques zegt tegen Broekema dat hij dit na zessen maar met Wilhelmina moet bespreken. Wilhelmina draagt voor het gedicht ‘Na de paas’ uit de bundel ‘Niets’, begeleid door Jan Vos op gitaar. Na afloop vraagt Broekema of Wilhelmina wil meekomen naar zijn kantoor, waarop Wilhelmina verzucht: ‘ik voel mij soms zo onbegrepen, Jacques’.
25:05 Jingle kloteplaat Emile: Gary Moore - Wild Frontier
28:50 Jingle piscine: Hier is inspecteur Falckenbosch met een barstende koppijn (’en die gaat ons die nu ook bezorgen, luisteraars’, aldus Jacques Plafond) met een overpeinzing dan wel -denking het vervoer over de weg betreffende. Jacques Plafond vraagt zich af of inspecteur Falckenbosch wel weet wat hij zegt allemaal. ‘Je komt hier maar lawaai maken en ik krijg er eigenlijk een beetje genoeg van, luisteraars.’
33:20 Jingle platenkeuze Falckenbosch: The Rolling Stones - Route 66
36:00 Jingle wie zullen we nu eens bellen: Jacques Plafond in gesprek met Koos Groen, bestuurslid Liszt Concours en Lisztkenner bij uitstek, over het aanstaande Liszt pianoconcours en over de late composities van Liszt.
41:05 Liszt - Bagatelle ohne Tonart (Cyprien Katsaris - piano)
43:30 Etna Vesuvia - Betoverd
46:40 Jacques Plafond & Etna Vesuvia - Ongrijpbaar (’Is dat niet wat te hoog gegrepen, Jacques?’, vraagt Jan Vos)
50:40 Jingle Nederlands fabrikaat
51:00 The Belle Stars - Iko Iko
53:05 Jingle Nederlands fabrikaat. Jacques Plafond komt nog even terug op de prijsvraag aan het begin van de uitzending.
53:35 Colofon
55:30 Ronflonflontune
56:18 Einde uitzending

Opmerkingen
- Jacques Plafond in gesprek met Cees Nooteboom.
Jacques Plafond: ‘Joe hebt daar naar verluidt ook Umberto Eco ontmoet. Wat is dat voor knakker? Dat zeg je niet zo hè. Sorry, wat is dat voor een man?’
Cees Nooteboom: ‘Een geleerde wildebras.’

Beluister Ronflonflon van 29 maart 1989:

Laat een reactie achter

Aflevering 235: 5 april 1989

235Tengevolge van een telfout door Broekema met het draaiboek van de 169ste aflevering loopt de telling van de draaiboeken één achter.

Gasten
- Jan Kees Hulsbosch (telefoon), eindredacteur van de Volkskrant, gast voor de rubriek de krant van gisteren.
- Max Pam (telefoon), columnist, gast voor de rubriek Bredduvang.

Met onder meer en onder andere
00:00 ‘Ligt er al een plaat op de draaitafel klaar?’, vraagt Anneke Rol aan Jacques Plafond. Hij antwoord dat hij zo direct gaat beginnen en wacht op een seintje. ‘Kalm nu maar.’
00:25 Johnny Otis - Harlem Nocturne
01:00 Jingle wat is er op de radio gevolgd door de jingle Ronflonflontune. Jacques Plafond heet de luisteraars hartelijk welkom op 1641 oktober 1984, 1436 april 1985, 1131 februari 1986, dan wel 5 april 1989 en het sneeuwt: ‘want aprilletje zoet geeft nogal eens een witte hoed.’
03:30 Dr. Hook and The Medicine Show - Cover of The Rolling Stone. Jacques draait deze plaat in het kader van de verjaardag van muziekblad OOR, waar A.J. Broekema naar toe is geweest. Hij heeft kaartjes achterovergedrukt van collega’s. Nu zit hij met een stevige kater te faxen.
05:50 The Rolling Stones - Too Much Blood
08:10 Jingle Wilhelmina Kuttje lang. Wilhelmina Kuttje jr. doet verslag van de 60e verjaardag van Hugo Claus in Brussel. Omdat het wéér weer zo guur is, drinkt Jan Vos een glas gloeiende anijsmelk. ‘Lekker was dat. Ik kan er weer tegen. Ik kan weer tegen een stootje. Kom maar op met joe versje, Willemien.’ Wilhelmina Kuttje jr. draagt voor het gedicht ‘Heideschelp’ uit de bundel ‘Vliegdennennaalden’, begeleid op piano door Jan Vos. ‘Het displaced zijn’ is de crux van dit melancholieke vers uit 1954. De bochtige smele is de enige die begrijpt hoe de zeeschelp midden op de hei is terechtgekomen. En dat staat voor de verbazing van Wilhelmina’s grootmoeders over haar eigen misplaatste lot in deze wereld. Jan Vos en Jacques Plafond hebben het begrepen.
15:15 Jingle Nederlands fabrikaat: Achtereenvolgens Bert Beerkens Bloedgroep - Smijt bed door het raam, Castilion Drum - Tonight, De Dijk - Ik kan het niet alleen.
18:50 Jingle de krant van gisteren gevolgd door wie zullen we nu eens bellen:  Jacques Plafond in gesprek met Jan Kees Hulsbosch, eindredacteur van de Volkskrant, over de kop in de krant van gisteren: ‘Groningen bijt de spits af bij stakingen crematoria’. Jacques beweert dat het ‘het spits’ of nog beter ‘het spitse’ moet zijn en windt zich erover op dat de Volkskrant dit afdoet als een kleinigheid: ‘Als het een kleinigheid is, dan is het toch ook een kleine moeite om het goed te doen.’
23:35 Elvis Presley - Don’t
25:25 Jacques Plafond - Don’t Do That
28:05 Jacques Plafond, Wilhelmina Kuttje jr. en Jan Vos halen jeugdherinneringen op aan de Wallekopse Hei. Ze hebben daar alle drie zo veel herinneringen liggen en ze vinden het zo erg dat de Wallekopse Hei niet meer bestaat, dat ze er een liedje over hebben gemaakt. A.J. Broekema vindt het maar sentimenteel gebabbel en maant Wilhelmina snel te beginnen, want ze liggen al achter op het schema.
33:05 Wilhelmina Kuttje jr. - Wallekopse Hei
36:40 Jingle kloteplaat Emile: Cult - Fire Woman (’Waarom altijd zo hard, zou mijn grootmoeder zeggen.’)
38:30 Jingle Bredduvang:  Jaap Knasterhuis gaat een film bespreken. Hij moet helaas terugkomen op de film Rainman naar aanleiding van de column van Max Pam in de krant van eergisteren. Max Pam noemde die film een intellectuele Flip Fluitketel. Jaap Knasterhuis is verbolgen over die kwalificatie en belt Max Pam (’Pam Max’).
40:15 Jingle wie zullen we nu eens bellen: Jaap Knasterhuis in gesprek met Max Pam, daarbij gestoord door Jacques Plafond.
48:00 Jingle de platenkeuze van Jaap Knasterhuis: Lou Christie - Beyond the Blue Horizon.
50:25 Jingle grote hoop: Tip van Jan Vos (hij doet er zijn jasje bij aan) over het wisselen van een autoband. Altijd blijven nadenken loont.
53:05 Colofon
53:27 Einde uitzending

Opmerkingen
- Jacques Plafond tegen Wilhelmina Kuttje jr.: ‘ Staat joe leuk die jurk, zal ik maar zeggen, Wil, of is het een overgooier of wellicht een boleróótje. Wie zal het zeggen.’
Jan Vos: ‘Boléro is het hoor, Jacques. Goedemiddag luisteraars. Niet Boleró maar Boléro van Ravel, Maurice, joe weet wel, dat afgezaagde paradepaardje van het Concertgebouworkest als ze weer eens populair willen doen met die Concertgebouwfeestjes met grote karren van traiteurs voor de deur, gruwelijk. Dat hele Concertgebouw inclusief orkest is verworden tot een burgerlijke middenstandersdeftigheid. Een volkomen misplaatst en opzettelijk verkeerd begrepen muziekpraktijk van niks en weet ik veel en van wat eigenlijk. Belachelijk. Bah!’

- Wilhelmina Kuttje jr. leidt het lied ‘Wallekopse hei’ in als volgt: ‘Onze eigen Jacques heeft op basis van een aantal gesprekken die wij voerden aangaande een persoonlijke jeugdherinnering mijnerzijds, een liedje geschreven dat we gerust een chanson mogen noemen. Zo fraai, als hij het door overbemesting verloren gegane heidelandschap hierin gebruikt als metafoor voor een van mijn verloren jeugdliefdes, zo knap verwoord. En onze eigen Jan Vos heeft daarbij toch wel zo’n meeslepende melodie ontworpen, die zo wonderwel aansluit bij die poëtische vormgeving van dat levensgevoel van die verloren gegane vroege liefdeservaring en dat dan toch weer op zoek gaan, die hunkering.’

Beluister Ronflonflon van 5 april 1988:

Laat een reactie achter

Aflevering 236: 12 april 1989

236Tengevolge van een telfout door Broekema met het draaiboek van de 169ste aflevering loopt de telling van de draaiboeken één achter.

Gasten:
- De heer E. van Veen (telefoon), hoofd voorlichting van Fokker, gast voor de rubriek Nederlands fabrikaat.
- Prof. I.A. Diepenhorst (telefoon), hoogleraar, gast voor de rubriek Diepenhorst.

Met onder meer en onder andere
00:00 Jingle wat is er op de radio gevolgd door de jingle Ronflonflontune. Jacques Plafond hoest, stampt, schreeuwt en ritselt met papier, want daar bestaat Ronflonflon uitsluitend uit volgens Han Lips in zijn stuk in het Parool. Gelukkig weten de luisteraars wel beter. Vandaag is het 1648 oktober 1984, 1139 februari 1986 en op de kop af 1444 april 1985.
01:55 Robert Crumb & His Cheap Suit Serenaders - Singin’ In The Bathtub (’volgens Han Lips van het Parool is dit ook maar gehoest, gestamp, geschreeuw en geritsel’).
04:50 Rita Mitsouko - Singing In The Shower (’wat een gehoest en een gestamp en een geschreeuw en een geritsel allemaal, hè, Han Lips Hoekstra van het Parool?’)
07:40 Jingles Nederlands fabrikaat en wie zullen we nu eens bellen. Jacques Plafond in gesprek met de heer E. van Veen, hoofd voorlichting van Fokker, over de successen van Fokker met de vliegtuigverkoop. Jacques Plafond vindt het niet iets om trots op te zijn, want de forse schulden kunnen er niet door afgelost worden. Dus zo’n geweldige prestatie is het ook niet. Er wordt meer geld uitgegeven, dan het oplevert.
15:05 Randy Crawford - One Day I’ll Fly Away.
17:05 Jingle kloteplaat Emile: The Sisters - Call Me (de plaat heeft last van overproductie)
19:15 Jingle Piscine: Inspecteur Falckenbosch keert zich tegen het elektronisch tolhefsysteem van de minister van Verkeer Neelie Smit-Kroes. ‘Daartegen protest’ namens het hoofdbureau te Vlaardingen, dit keer ook inclusief hoofdinspectrice van der Wel.
23:55 Jingle platenkeuze Falckenbosch: Robert Crumb & His Cheap Suit Serenaders - Hula Girl
26:30 Jingle Wilhelmina Kuttje kort. Wilhelmina Kuttje jr. Jacques Plafond en Jan Vos discussiëren over het verschil tussen ‘wilde’ en ‘wou’ en over het gebruik van de verleden tijd. Verder komt het artikel van Han Lips in het Parool ter sprake, waarin staat dat Ronflonflon eruit gegooid moet worden. Wilhelmina neemt het op voor Jacques: ‘Met zulke verslaggevers is het ook geen wonder dat het bergafwaarts blijft gaan met het eens zo boeiende Parool. Zeg Lips, onze Jacques Plafond heeft meer betekend voor de VPRO en nog steeds, dan joe met joe stomme Paroolharses ooit zal kunnen begrijpen.’
33:15 Jingle nieuwe platen vliegen om mijn oren gevolgd door jingle/lied Nederlands fabrikaat.
36:35 Lia Brown - Who’s The One
38:40 Reboelje - Fjemdeling
40:15 Jingle Diepenhorst: Jacques Plafond in gesprek met prof. dr. I.A. Diepenhorst over de opheffing van de theologische faculteiten. Kan theologie wetenschap zijn? Het is toch geloof? Prof. dr. I.A. Diepenhorst gaat serieus en diep op de vragen in en houdt een prachtig betoog, maar hij moet niet onderbroken worden, anders raakt hij de draad kwijt.
51:00 Jingle waan van de dag gevolgd door de jingle Wilhelmina Kuttje kort. Wilhelmina Kuttje jr. zingt het lied ‘Wallekopse Hei’, dit keer geheel in o.t.t.
53:40 Colofon
53:59 Einde uitzending

Opmerkingen
- Jacques Plafond, Wilhelmina Kuttje en Jan Vos discussiëren over het verschil tussen ‘wilde’ en ‘wou’ en over het gebruik van de verleden tijd:
Jacques Plafond: ‘Ik vermoed dat Wil een grapje wilde maken.
‘Wilhelmina Kuttje jr.: ‘Dat is ook zoiets, hè. Jacques zegt nu ‘wilde’, waar ik ‘wou’ zou zeggen. Wanneer is het nou ‘wou’ en wanneer nou ‘wilde’?’
Jacques Plafond: ‘Nou…’
Jan Vos: ‘Dat is ook sterk.’
Jacques Plafond: ‘Precies, wou is sterk en wilde is zwak.’
Jan Vos: ‘Ik was net nog in de kantine om even een kroket te eten, omdat ik vandaag nog niet had gegeten en toen zie die nieuwe juffrouw daar, overigens een leuk dingetje hoor, die zei om te beginnen toen ze met mijn bestelling kwam aanzetten ‘de kroketten waren voor..’ Ik zeg ‘waren’? Ik moet ze nog opeten. Als joe nou eens begon met ze op tafel te zetten.’
Jacques Plafond: ‘Fijn Jan, hartelijk dank voor dit standpunt.’
Jan Vos: ‘Mijn verhaal is nog niet klaar. Want ze zette dus die kroketten voor m’n neus neer en toen zei ze ‘wilde u er mosterd bij’.’
Wilhelmina Kuttje jr.: ‘Dat is een soort misplaatste deftigheid. ‘Wou joe er nog mosterd bij’, dat vond dat kind zeker te gewoontjes
Jacques Plafond: ‘Wou klinkt in dit geval ook veel minder verledentijderig. Meer van ‘had u er mosterd bij willen hebben’, dat drukt dat ‘wou’ eigenlijk uit, terwijl ‘wilde’…’
Jan Vos: ‘Volgens mij liep ze gewoon vooruit op mosterd na de maaltijd, want anders kan ik het gebruik van de verleden tijd bij het zich voor joe neus afspelende tafereel niet duiden
Jacques Plafond: ‘Ik denk dat de kantinejuffrouw  teruggreep naar het moment van bestelling met te zeggen van ‘de kroketten waren voor..’
Jan Vos: ‘Voor mij. Ik moet ze nota bene nog opeten.
Jacques Plafond: ‘Maar voor haar was de kous af met het uitvoeren van joe bestelling. Daar dacht ze nog aan, Jan. Ik denk niet dat het haar een zorg was of joe ze nou zou opeten of dan wel zou laten staan. En hiermede…’
Wilhelmina Kuttje jr.: ‘Maar wat de mosterd betreft hè, ik zou toch eerder gezegd hebben van ‘had joe er soms mosterd bij gewild?’ in plaats van ‘wilde joe’.
Jacques Plafond: ‘Dat zeg ik net.’
Wilhelmina Kuttje jr.: ‘Dus ook niet ‘wou’, zoals joe meende dat beter was.’
Jacques Plafond: ‘Dat heb ik helemaal niet gezegd. Het hele punt met die verledentijdsvorm dat is naast uitdrukking geven aan refereren aan iets dat zich in het verleden heeft afgespeeld, kan dat ook nog iets anders uitdrukken.’
Wilhelmina Kuttje jr.: ‘Like what?’

Beluister Ronflonflon van 12 april 1989:

Laat een reactie achter

Aflevering 237: 19 april 1989

237Tengevolge van een telfout door Broekema met het draaiboek van de 169ste aflevering loopt de telling van de draaiboeken één achter.

Gasten:
- Annemarie Oster (telefoon), actrice en schrijfster, gast voor de rubriek van het boekenfront.
- Regisseur Matthijs van Heijningen (telefoon), gast voor de rubriek Bredduvang.

Met onder meer en onder andere
00:00 Jingle Wilhelmina Kuttje lang:  Wilhelmina Kuttje jr. heeft op eigen houtje bepaald dat Ronflonflon vandaag begint met haar bijdrage, in verband met dat zij zo meteen weg moet. A.J. Broekema vraagt wat dit voor malligheid is om ‘ongevraagd hier de heft in handen te nemen en de spits af te bijten’. ‘Hét heft is het en hét spits, Broekema’, zegt Jacques Plafond. Waarop Broekema zegt: ‘Maar het is toch ook dé heffe des volks?’ ‘Sst, we zijn begonnen’, zegt Wilhelmina.    
02:05 Wilhelmina Kuttje - Wallekopse hei. Dit is er aan de hand. Verleden week heeft Wilhelmina het eerste couplet van het lied tegen het uitdrukkelijke advies in van de schrijver in de o.t.t. gezongen. Achteraf was zij daar niet onverdeeld gelukkig mee. Vandaar dat ze vandaag het eerste couplet weer in de o.v.t. heeft gezongen geheel overeenkomstig de bedoeling van de schrijver, zodat het eerste couplet een mooi contrast vormt met de tegenwoordige tijd van het tweede couplet.
06:40 Jan Vos doet nog even snel een tip, voor hij met Wilhelmina vertrekt. A.J. Broekema is nog steeds kwaad en vraagt Jan en Wilhelmina waarom zij tegen het programmavoorschrift in niet hebben gewacht op het verklinken van de tune. Bovendien is Jan Vos contractueel verplicht om Wilhelmina te begeleiden bij haar gedicht. Wilhelmina legt het nog wel een keer uit en weg zijn ze. Jacques Plafond roept: ’start de tune!’
07:40 Jingle wat is er op de radio gevolgd door de jingle Ronflonflontune. Het is vandaag 1655 oktober 1984, 1450 april 1985, 1145 februari 1986, overeenkomstig de telling van Chris Bosman.
09:20 Ben Vaughn Combo - I’m Sorry (But So Is Brenda Lee)
12:05 Brenda Lee - I’m Sorry
13:40 Jingle achterstallige post: Jacques Plafond behandelt achterstallige post. Zo is er een brief van Chris Bosman, die een prachtig datumoverzicht van Ronflonflon heeft gemaakt, zodat Ronflonflon nooit meer fouten kan maken met en oktober-, april- en februaritelling. Ronflonflon past zich aan deze lijst aan, ondanks fouten, temeer daar deze zo mooi uit de computer is gerold.
17:35 Jacques Plafond - Komen en gaan
21:20 Jingle uw briefkaart
22:05 Jingles wie zullen we nu eens bellen en van het boekenfront: Jacques Plafond in gesprek met schrijfster Annemarie Oster over haar nieuwe boek ‘Hoe moet je kijken’. Ook gaat het gesprek over haar toneelspeelactiviteiten. Annemarie Oster doet een mooie uitspraak over acteren, die in aanmerking komt voor de rubriek ’selected uitspraken’.
27:05 Jingle selected uitspraken: Annemarie Oster: Als je toneelspeelt dan kruipt de ander in de huid van jou en als je iets typeert dan kruip jij in de huid van een ander.’
29:30 Jingle nieuwe platen vliegen om mijn oren: The Bangles - Eternal Flame. De naald schiet een paar keer door, omdat A.J. Broekema een beetje raar tegen de pick-up ging zitten met zijn ‘vierkante kantoorbips en faxkop’.
32:30 Jingle nieuwe platen vliegen om mijn oren.
33:00 Jingle Bredduvang: Jaap Knasterhuis en Jacques Plafond zijn gisteren naar de première geweest van de film ‘Rituelen’. Daar hield producent Matthijs van Heijningen een gloedvolle toespraak die Jaap heeft opgenomen en die hij nu wil laten horen. Helaas is de opname mislukt. Jacques Plafond oppert het idee om hem dan maar te bellen.
35:15 Jingle wie zullen we nu eens bellen:  Matthijs van Heijningen herhaalt de toespraak die hij gisteren bij de première heeft gehouden.
39:35 Jingle de platenkeuze van Jaap Knasterhuis: Mathilde Santing - Beauty Of The Ritual
42:45 Jingle Nederlands fabrikaat: Silent Steps - Crawl (demo, afgewezen door Veronica)
44:40 Jacqueline van Benthem komt binnen in een nat T-shirt (’met daaronder niets, d.w.z. daaronder wel wat, maar tussen datgene en het natte T-shirt niets’). Ze is overvallen door een regenbui en doet haar natte T-shirt dus maar uit. Als Jan Vos haar halfbloot ziet zitten, vraagt hij haar iets aan te doen. Anders weet hij niet of zijn orkest wel maat kan houden.
47:55 Jacqueline van Benthem - Barre biesjes
50:05 Jingle Paul van Ostaijen: Robert Crumb & His Cheap Suit Serenaders - She Lived Down By The Firehouse (’Ik hou mijn mond, want dit is te mooi’).
53:05 Colofon
53:32 Einde uitzending

Opmerkingen
- Wilhelmina Kuttje jr: ‘Ik leg het joe bij gelegenheid wel eens een keertje precies haarfijn uit.’
Jacques Plafond: ‘Dat zijn twee pleonasmen in een zin, Wilhelmina. Ten eerste ‘bij gelegenheid wel eens’ en ten tweede ‘precies haarfijn’
- Jacqueline van Benthem: ‘Wat een kinderachtig onvolwassen gedoe, zeg!’
Jacques Plafond: ‘En daar vliegt weer een pleonasme voorbij.’

Beluister Ronflonflon van 19 april 1989:

1 Reactie

Aflevering 238: 26 april 1989

238Tengevolge van een telfout door Broekema met het draaiboek van de 169ste aflevering loopt de telling van de draaiboeken één achter.

Datum:
662 oktober 1984, 1153 februari 1986, 1485april 1985

Gasten: (telefonisch)
Alex van Schoten, docent duitse letterkunde, Rijks Universiteit Utrecht,  organiseert Wittgenstein-studiedag, maandag 1 mei 1988
Jaap van Heerden, universitair hoofddocent, Universiteit Amsterdam
Jerney Kaagman (Earth and Fire, BV-Pop) in het kader van de Peter Stuyvesant-travellerprijs, stichter van New York.

Met ondermeer en onder andere:
Aandacht voor Ludwig Josef Johann Wittgenstein (26 april 1889 - 29 april 1951, Oostenrijks-Britse filosoof)
Single: Barre Biesjes, door Jacqueline van Benthem, Vos en Plafond
Ben Vaugh - Sleepless Night,  langezame saaie plaat
Kloteplaat Emile: Jailhouse rock door Blues Brothers
Wie Zullen We Nu Weer Eens Bellen + Oude Koeden: met Alex van Schoten, docent Duitse letterkunde, Rijks Universiteit Utrecht,  organiseert Wittgenstein-studiedag, maandag 1 mei 1988
telefoongesprek met Jaap van Heerden, universitair hoofddocent, Universiteit van Amsterdam
Single: Over The Waves door Ken Griffin
Single: Hula Medley, Robert Crumb & His Cheap Suit Seranades
Boekenfront: aankondiging filmwoordenboek Jaap Knasterhuis, Kuttje Kompleet
Bredduvang:  wetenschappelijk idee, den kakloze mens.
Platenkeus Jaap Knasterhuis: Jive Turkey, Ohio Players
We geven het woord aan prof. dr. I.A. Diepenhorst, in het kader van de Wittgenstein-dag, introduceert filosoof Heidegger.
Neerlands fabrikaat: De Dijk, met Geen Dag Om Op Staan.
Candy Dulfer: ?
The Nits (the Tins), met The train
Wie zullen we nu weer eens bellen: Jerney Kaagman (Earth and Fire, BV-Pop) in het kader van de Peter Stuyvesant-travellerprijs, stichter van New York.
Wilhelmina Kuttje jr.+ Jan Vos:  Varkensrapsodie uit de bundel ontploffingen
Colofon.

 Beluister Ronflonflon van 26 april 1989:

Laat een reactie achter

Aflevering 239: 3 mei 1989

239Tengevolge van een telfout door Broekema met het draaiboek van de 169ste aflevering loopt de telling van de draaiboeken één achter.

begin deels heeeel slechte geluidskwaliteit!!

Datum:
1669 oktober 1984, 1159 februari 1986, 1464 april 1985

Gasten:
Rob van der Elst, voorzitter Pieterpad Milieu-Estafette, 4 jaar geleden ontstaan als publiciteitsstunt, sponsorloop, 15 dagen a 15-20 km
Jan Seuninga, vanuit Parijs, over PigMeat, afsplitsing van Kobus gaat naar Appelscha.

Met ondermeer en onder andere:
Openingssingle  De Bostella, gezongen door Falkenbosch (Ik Was Mijn Lul In De Costella), om in Piscine te draaien, orgineel van Johnny en Rijk
Ken Griffin - Over The Waves, veelal aangekondigd  als (Oh Was Ik Maar Dood)
Begintune Ronflonflon.
Brenda Lee - Dum Dum
Li Chung Li - Chinees liedje door Jet en Michiel:
Kleine stap naar Peggy Lee - The more I See You
Anneke zit naast Jacques, heeft dikkere billen gekregen….
Wie zullen we nu weer eens bellen, Anneke Rol belt meneer Rob van der Elst, voorzitter Pieterpad Milieu-Estafette,
4 jaar geleden ontstaan als publiciteitsstunt, sponsorloop, 15 dagen a 15-20 km.
Jacques stelt voor om naar hun werk te lopen, er moet toch ook gewerkt worden.
Inzamelen geld t.b.v. boomplant-project in Niger.
Jacques twijfelt aan schoonheid van Nederland, wandelen tussen geluidsschermen door, oppert wel een citaat: waar zullen we zijn zonder milieu.
Aansluitend: Barend Servet - Waar moet dat heen. (waar eens de boterbloemen bloeien)
Neerlands Fabrikaat: The Boegies - Cakes and ale van de LP A Terrible Swine Disease
Wilhelmina Kuttje: verontschuldigt zich voor vorige week, ook Jan Vos … horloge stond half uur voor, als aardigheid
Allemaal door toernooi Jan Vos met Etna Vesuvia, Jan tipt Jacques om Theaterpraat hieraan te wijden.
“Varkensrapsodie” uit de bundel  “Ontploffingen”
vorige week niet aan toe gekomen!
Platenkeus Knasterhuis: in afwachting van Bredduvang:
Robert Crumb - My Gal Sal……Knasterhuis flatuleert gezellig mee.
Knasterhuis kondigt in Franse taal zichzelf en programma onderdelen aan.
Op achtergrond ruziënde Jacques en Kuttje
Knasterhuis loopt boos weg: ‘ niet meer terugkomen, band lek Broekema’
Single Haley Mills and Haley Mills - Let’s Stay Together, uit gelijkmatige film, in duet met zichzelf.
Prof.Dr. I.A. Diepenhorst jingle: RFF geeft het woord aan.
Anneke Rol kondigt hem aan, Jacques heet hem welkom in het kader van Heidegger, als alternatief voor Wittgenstein (beiden 100 jaar geleden geboren)
Naadloze overgang Sydney Bechet: ook in het kader van platenkeus Paul van Ostaijen.
Waar is toch het Franse Chanson gebleven/Wie zullen we nu weer eens bellen: Jan Seuninga, vanuit Parijs, over PigMeat, afsplitsing van Kobus gaat naar Appelscha. (waarom naar Parijs?, gaat optreden aldaar, Anneke geilt op beide bandleden)
Single van Pigmeat  (primeur!!) unieke cassette opname
Anneke moet d’r rok weer goed doen, Jacques is een beetje misselijk, en moet ruzie sussen tussen Kuttje en Vos
Legt het later allemaal uit.
Colofon.
Kuttje heeft het hoog in de bol, boekje bij De Bezige Bij, Vos ook niet redelijk , toert met Vesuvia door het land
Plafond heeft goed gedaan, wil luisteraar een fijn uurtje geven

Beluister Ronflonflon van 3 mei 1989:

Laat een reactie achter

Aflevering 242: 24 mei 1989

242Tengevolge van een telfout door Broekema met het draaiboek van de 169ste aflevering loopt de telling van de draaiboeken één achter.

Datum:
1697 oktober 1984, 1515 april 1985; 1209 februari 1986

Gasten:
Theo Freeman (spelling onzeker) (telefonisch), over banjotentoonstelling in Breda

Met ondermeer en onder andere
Openings jingle, zonder enige aankondiging: Bonzo Dog Band: Dr. Jazz (enigzins gerommel erdoor heen, door Jacques, in samenspraak met Anneke)
Single: Philip Bayley en Little Richard:  Twins (let op briljante tekst!) (iets te veel geproduceerd, volgestopt)
Oude plaat: ‘ons eigen’ Robert Crumb, in het kader van BANJO-dag: ’La Gina Polka’ (prachtig en trefzeker)
Bredduvang: keurig op tijd! Jaap Knasterhuis, gekleed in zigzag landbouwplastic
Aankondiging filmtip / platenkeuze……volledige leegloop Jaap Knasterhuis
Ter informatie: lava stroom van paar maanden stront, onsmakelijk praatje, echter Jaap komt opgelucht weer in studio. Had geprobeerd ‘den kaklozen mens’ te bewerkstelligen (net zoveel eten als nodig. Volledige verbranding: echter mislukt project door Knas.)
Filmtip: Homeboy met Mickey Rourke, Christopher Walken
Platenkeus: wel en ook in het kader van BANJO-dag, George Formby: When I’m Cleaning Windows, (wordt op een ukulele gespeeld i.p.v. banjo)
Kloteplaat: Me Myself and I, door  De La Soul.  Letterlijk eclectisch muziek, Me, Myself and I, and Others
De Krant Van Gisteren / Wie zullen We nu Weer Eens Bellen: Theo Fruman:
Theo Freeman uit Breda: veel gekraak  vanuit lederwaren winkel, als restproduct (BAH!) Jacques geeft verder ook uitleg over namaak slangenleer, waarbij  het vel van kippenpootjes word gebruikt (nogmaals: niet te geloven)
Jacques belt in het kader van BANJO-dag, expositie in stedelijk museum Breda (stichting Jazz Ten Toon), t/m 4juli
geeft uitleg over de verschillen tussen gitaar en banjo, houten klankbord in tegenstelling tot eenn klankbord van geitenvel (goed sterk, evenals geitenkaas)
Jacques vraagt waarom tentoonstelling: vorm follow funtions, muziekinstrument  ontworpen voor geluid,
aansluitend: Bonzo Dog Band: Jazz, Delicious Hot, Disgusting Cold
Jacqueline van Benthum en Jan Vos gaan in de studio discussie over van alles en nog wat, en zingen ‘lekker ouderwets triootje’. Ook Broekema en Anneke Rol mengen zich… in de discussie. Kuttje komt niet, winkelen in London
Liedje: Kalverliefde Kanarie (totaal onverwachts voor Jan Vos, promoot tournee met Etna Vesuvia, en moet nog muziek schrijven voor Neerlands Fabrikaat :
Trio Hell: Get your penis out.
The Charlies: I don’t work on Sundays, spelen ogenschijnlijk in hun blootje (ook banjo te horen?)
Wat Aten Zij, met Mathilde Santing. Zij at: Chinees, Indonische rijsttafel, veel soorten vlees, 2 soorten tofu, glaasje cola. (Santing vindt het een belachelijk ’spelletje’, Jacques spreekt tegen, omdat het puur informatief is, zonder enig spelelement)
Jan en Jacqueline komen  terug in studio, en ’spelen’ Kalverliefde Kanarie
Bob Dylan (= jarig) (en draaien een afgezaagd nummer:  Odd and Ends
Colofon.

Beluister Ronflonflon van 24 mei 1989:

Laat een reactie achter

Aflevering 243: 31 mei 1989

243Tengevolge van een telfout door Broekema met het draaiboek van de 169ste aflevering loopt de telling van de draaiboeken één achter.

Gasten:
Matthijs van Boxsel, banjospeler en auteur van De Encyclopedie van de Domheid,
Ati Dijkmeester,  radio- en televisiepresentatrice.

Met ondermeer en onder andere
- Op veler verzoek wordt de eigen productie ‘Kalverliefde kanarie’ opnieuw gedraaid, waarna de openingstune klinkt.
- Na twee nieuwe platen, ‘Banjo Boy’ van Jan & Kjeld, gevolgd door nog een paar minuten met diverse fragmenten met banjosolo’s.
- Wie zullen we nu weer eens bellen: Jacques spreekt met Matthijs van Boxsel, banjospeler en auteur van De Encyclopedie van de Domheid, over zijn haat/liefdeverhoudingen met domheid en banjo’s. Vervolgens speelt Van Boxsel wat liedjes op zijn banjo.
- De godvergeten…:  slagwerker Steve McCall (1933-89).
- Bredduvang: Jaap Knasterhuis’ filmtip is ‘Razing Arizona’ en zijn platenkeuze: Jerry Lee Lewis met ‘I Can’t Give You Anything’.
- Neêrlands fabrikaat: Jacques kondigt drie nummers van Amerikaanse artiesten aan als ware het Nederlandse artiesten. De Nederlands klinkende namen worden ook op zijn Nederlands uitgesproken (de Burgh, Mellencamp en Van Halen).
- Tussen de verschillende programma-onderdelen door wordt af en toe even doorgeschakeld naar de telefoon, waar Matthijs van Boxsel nog steeds op zijn banjo speelt.
- Wat aten zij: wie zullen we nu weer eens bellen: radio- en televisiepresentatrice Ati Dijkmeester, at gister kabeljauwfilet met een sausje van boter, room, witte wijn en bieslook uit eigen tuin, met daarbij snijbonen, aardappelpuree, een frisse salade en zoete meloen toe.
- Nieuwe platen: André Hazes’ cover van ‘Working In A Coalmine’, afgewisseld met het origineel van Lee Dorsey.
- Sketch: Wilhelmina is terug van toneelzingen in Londen. Ze zingzegt dan ‘Spek’ uit de bundel ‘Kat, gras en wielen’, wat uitmondt in een song.
- Het programma eindigt met banjomuziek.

Quotes
- Jacques tegen Matthijs van Boksel: ‘Joe houdt joe ook bezig met de domheid, en joe speelt op de banjo omdat joe het zo’n dom instrument vindt?’
- Jacques over vermeende Nederlanders in de VS: ‘Het is eigenlijk ook Meeriel Streep, niet Merril Striep.’
- Ati Dijkmeester over wat ze gister at: ‘Het was vis.’ Jacques: ‘Het wàs vis. Ja, en nu is het poep geworden, al, hè?’

Discografie
‘Bang Belly Baby’ (Culture), ‘Praying To A New God’ (Wang Chung), ‘Banjo Boy’ (Jan & Kjeld), ‘The Ragtime Dance’ (Steve McCall), ‘I Can’t Give You Anything’ (Jerrry Lee Lewis), ‘Sailing Away’ (Chris de Burgh), ‘Chestnut Street’ (J.C. Mellencamp), ‘It Can Happen To You’ (Van Halen), ‘Working In A Coalmine’ (André Hazes), ‘Working In A Coalmine’ (Lee Dorsey).

Eigen liedproducties
‘Kalverliefde kanarie’ (Jacqueline van Benthum, Jan Vos en Jacques Plafond), ‘Kat, gras en wielen’ (Wilhelmina Kuttje en Jan Vos).

Beluister Ronflonflon van 31 mei 1989:

Laat een reactie achter

Aflevering 244: 7 juni 1989 - aardbeienspecial

244Tengevolge van een telfout door Broekema met het draaiboek van de 169ste aflevering loopt de telling van de draaiboeken één achter.

Gasten
Jacques van Tichelt, voorzitter van de commissie van de aardbeienfeesten te Zundert, 
Frank Kramer, oud-voetballer en tv-presentator.

Met ondermeer en onder andere
- Rode draad van deze uitzending: de aardbei! (in woord en plaat).
- Wie zullen we nu weer eens bellen: Jacques Plafond spreekt Jacques van Tichelt, voorzitter van de commissie van de aardbeienfeesten te Zundert, over aardbeien. Wat aten zij: Jacques van Tichelt at een groentesoep, zelfgemaakte ravioli met vleesvulling en tomatensaus.
- De post: Jacques heeft een naaktfoto in de post mogen ontvangen van een vrouwelijke luisteraar, een aankondiging van een concert van Pigmeat en een brief van iemand dol is op dozen.
- Overlapping van De post met Bredduvang: Jaap heeft een brief gekregen over ‘den kakloze mens’. Knasterhuis’ filmtip: ‘Mijn vader woont in Rio’ en platenkeuze: ‘Funky Kingston’ (Toots & The Maytals).
- Wat aten zij: wie zullen we nu weer eens bellen: Jacques belt tv-presentator Frank Kramer, maar krijgt diens antwoordapparaat aan de lijn, waarop Jacques vervolgens een boodschap achterlaat.
- Na ‘200 Balloons’ van Prince (De Kloteplaat van Emile) neemt Knasterhuis de telefoon op bij afwezigheid van Jacques. Het blijkt Frank Kramer te zijn. Jacques neemt het gesprek weer over. Kramer blijkt gister twee tosti’s met ham en kaas te hebben genuttigd, met wat melk en chocomel. Hij houdt niet zo van eten, maar blijkt wel een soepklant. Aansluitend speelt hij over de telefoon wat Chopin op zijn piano.
- Jan Vos wil een tip doen in het kader van De Grote Hoop, maar het ontaardt door toedoen van Wilhelmina in een discussie over milieuvriendelijkheid, waarin ook Jacques zich mengt. Daarna wil Wilhelmina ‘Weekoverzicht’ uit de bundel ‘De spakendoos’ voordragen, maar wordt afgebroken.
- Colofon: terwijl Jacques afkondigt, schreeuwt Broekema door hem heen dat hij het een schande vindt hoe Jacques Frank Kramer heeft behandeld.

Quotes
- Jacques tegen Knasterhuis: ‘Altijd alles op jezelf betrekken. Je bent een beetje een monomane halve gare aan het worden. Sorry. Dat flapt er even uit.’
- Jacques: ‘Hoi, Wil. Goed gemutst, zo te horen.’ Wilhelmina: ‘Ja, zelfs mijn zelfgehaakte baret knispert nogal.’

Discografie
‘Confusion’ (Lee Dorsey), ‘Don’t Do It For Me’ (Kristi Rose), ‘Strawberry Jam’ (Al Hirt), ‘Strawberry Blond’ (Sidney Alliot), ‘Strawberry Flats’ (Little Feat), ‘Strawberry Shortcake’ (JJ & The Technics), ‘Strawberry Fields Forever’ (The Beatles), ??? (Five Fantastic Firebirds), ‘Funky Kingston’ (Toots & The Maytals), ‘200 Balloons’ (Prince).

Beluister Ronflonflon van 7 juni 1989:

Laat een reactie achter