Over het archief van de VPRO-radio

Geplaatst op 9 maart 2007 door Nienke Feis

nienke-feis-bij-lancering-weblogIn de omroeparchieven bevinden zich duizenden banden met radioprogramma’s van de VPRO, waarvan niemand weet wat erop staat. Sinds 2006 is Nienke Feis – bij de VPRO werkzaam sinds 1979 - bezig met het ‘ontsluiten’ van de banden van programma’s van de VPRO. Ze maakt gebruik van logboeken en draaiboeken, maar in de vele gevallen dat die niet zijn gemaakt of bewaard, luistert ze de banden af. Op deze plaats zal ze met grote regelmaat interessante of vermakelijke fragmenten uit oude radioprogramma’s laten horen.
De foto is gemaakt door Wim Noordhoek bij de lancering van dit weblog.

Reacties graag naar: radioarchief@vpro.nl

We hebben bij het gebruik van (beeld)materiaal steeds ons best gedaan eventuele rechthebbende(n) op te sporen. Degenen die menen dat onrechtmatig gebruik is gemaakt van (beeld)materiaal wordt verzocht contact op te nemen met Nienke Feis: radioarchief@vpro.nl

Voor informatie uit het archief sinds 1926 kan men terecht in De papieren